آیا به شانس اعتقاد دارید؟

آیا خواهید با خرید شارژ ایرانسل، شارژ همراه اول و یا شارژ رایتل شانس برنده شدن یک میلیارد تومان را داشته باشید؟

ویژگی بسیار مهم این مسابقه این است که نحوه برنده شدن کاملا تصادفی است و هر کسی با هر دانش و سطح سوادی می تواند باور کند که هیچگونه احتمال دستکاری در نام برندگان وجود نخواهد داشت جز شانس !

برای اطلاعات بیشتر پیشنهلاد می کنم سایت کُد گنج را ببینید

www.CodeGanj.com

شرح پروژه جایزه میلیاردی!

یک میلیارد تومان جایزه نقدی